2021-095 Bazı 2. El Cep Telefonlarında KDV Oranı %1’e İndirildi

01/10/2021

SİRKÜLER

2021 /

095
 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 4517) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4517 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile;

“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1’e indirilmektedir.

Ayrıca, mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, söz konusu düzenleme kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri KDV’lerin dâhil edilemeyeceği belirlemesi yapılmaktadır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.