Ağustos 1, 2023

2023-090 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No 1) Resmi Gazete’de Yayımlandı

28/07/2023

SİRKÜLER

2023 /

090
 

7456 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİYLE İHDAS EDİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

28.07.2023 tarihli ve 32262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No:1) ile; 14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine dair usul ve esaslar düzenlenmiş ve uygulamada tereddüt oluşmasının engellenmesi amacıyla söz konusu Tebliğde ayrıntılı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

 

Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.