Ağustos 1, 2023

2021-049 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 4062) Resmi Gazete’de Yayımlandı

02/06/2021

SİRKÜLER

2021 /

049
 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI 4062) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı madde uyarınca KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki (geceleme hizmetleri hariç) oran indirimi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili karar metni için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.