Ağustos 1, 2023

2022-100 Kur Korumalı Mevduat İstisnasının 30.09.2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

27/10/2022

SİRKÜLER

2022 /

100
 

KUR KORUMALI MEVDUAT İSTİSNASININ 30/09/2022 TARİHLİ BİLANÇOLARINDA YER ALAN YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/09/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297)

 

Cumhurbaşkanı Kararına Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.