Ağustos 1, 2023

2021-113 Tarımsal Destek Ödemeleri Üzerinden Yapılan GV Kesintisinin İadesine İlişkin Başvuru Dilekçeleri İnteraktif V.D Aracılığı İle Alınmaya Başlanmıştır

09/12/2021

SİRKÜLER

2021 /

113
 

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU DİLEKÇELERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ARACILIĞI İLE ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR

 

26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer Madde 20/C ile, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92’nci madde uyarınca da, 1/1/2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin ise, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, adına tarımsal destek ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılanlara ait başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine yönelik olarak, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden “Tarımsal Destek Ödemeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kesintisi İade Talep Dilekçesi” hizmeti 02/12/2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır.

Başvuru işlemlerine yönelik açıklamaların yer aldığı kılavuza İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfası üzerinden veya doğrudan https://ivd.gib.gov.tr/tarimsal_kilavuz.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.