Ağustos 1, 2023

2022-006 Bazı Kazançlar Gelir Vergisinden İstisna Edildi

13/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

006
 

318 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 12/01/2022 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Söz konusu Tebliğ ile sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama satış mağazalarından kazanç elde eden mobil uygulama geliştiricilerinin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.