Ağustos 1, 2023

2023-064 İdari Para Cezaları Hk. Seri B Sıra No 18 Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

10/05/2023

SİRKÜLER

2023 /

064
 

SERİ B SIRA NO 18 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

 

 

10/05/2023 tarihli ve 32186 sayılı Seri: B Sıra No: 18 Tahsilat Genel Tebliği ile;

 

-İdari para cezaları için genel usul kanunu olan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara,

-Kanunun niteliği, idari yaptırım kararı ve kesinleşmesine,

-İdari para cezalarının gelir kaydı, ödeme süresi ve yeri ile takibine,

-İdari para cezalarında indirim ve taksitlendirmeye,

-Tahsil zamanaşımı ve ölüm halinin cezaya etkisine,

-Tahsilatların aktarılması ve iade işlemleri ile diğer hususlara,

yer verilmiştir.

Ayrıca, bu Tebliği ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasını göstermek için 12/5/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 432, 435, 436, 443 ve Seri:B Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.