Ağustos 1, 2023

2023-017 Depremden Etkilenenlere Verilen Bedelsiz Barınma Hizmeti ile Bölgede Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Sirküler Yayımlandı

14/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

017
 

DEPREMZEDELERE VERİLECEK BEDELSİZ BARINMA HİZMETLERİNİN VERGİSEL SONUÇLARI İLE DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARINDAKİ BELGE DÜZENİ HAKKINDA SİRKÜLER YAYIMLANDI

 

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinden etkilenen kişilere İl AFAD müdürlükleri tarafından koordine edilerek konaklama tesisleri tarafından bedelsiz barınma hizmetlerinin sağlanması durumunda ortaya çıkan vergisel yükümlülükler ile depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni ile ilgili yetki kullanımı bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.