2022-052 İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlar Hk. 538 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

31/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

052
 

538 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak bazı bilgilerin alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.