Ağustos 1, 2023

2020-036 Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı VUK’un Mücbir Sebep Hüküm. Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

25/03/2020

SİRKÜLER

2020 /

036
 

KORONAVİRÜS SALGININDAN VE BU KAPSAMDA ALINAN TEDBİRLERDEN DOĞRUDAN ETKİLENEN MÜKELLEFLERİN 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN MÜCBİR SEBEP HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

24/03/2020 tarihli ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ‘nde; Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.