Eylül 18, 2023

2023-102 E-belgelerde karekod zorunluluğu 01 Eylül 2023’te başlıyor.

17/08/2023

SİRKÜLER

2023 /

102
 

E-BELGELERDE KAREKOD ZORUNLULUĞU 01 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu yayınlanmıştır.
Bu kapsamda, bahse konu Kılavuzda esasları belirlenen “Karekod”un 1/9/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulunması uygun görülmüştür.

Özel entegratörler ile bilgi işlem sistemleri entegrasyonu yapan mükelleflerin söz konusu tarihe kadar sistemlerinde gerekli geliştirmeleri yapmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

Söz konusu Kılavuzun güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.