Ağustos 1, 2023

2023-013 Konaklama Vergisi Rehberi Yayımlandı

01/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

013
 

KONAKLAMA VERGİSİ REHBERİ YAYIMLANDI

 

Konaklama vergisi, 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 34 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Konaklama vergisinin konusuna; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) hizmetler girmektedir.

Konaklama Vergisinin nasıl uygulanacağına ilişkin açıklama ve örneklerin yer aldığı “Konaklama Vergisi Rehberi” hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehberde;

  • Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay,
  • Konaklama vergisinin mükellefi,
  • Konaklama vergisine tabi olan hizmetler,
  • Konaklama vergisinden istisna olan hizmetler,
  • Konaklama vergisinin oranı,
  • Konaklama vergisinin matrahı,
  • Konaklama vergisi fatura ve benzeri belgelerde nasıl gösterildiği,
  • Konaklama vergisinin beyanı ve ödemesi,

 

gibi konularda ayrıntılı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Konaklama Vergisi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayabilirsiniz.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.