Ağustos 1, 2023

2022-015 Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası Uygulaması Hk. 319 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

015
 

319 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.