Ağustos 1, 2023

2021-020 E-Adisyon, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Fatura Uygulamaları Hk. 526 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

10/02/2021

SİRKÜLER

2021 /

020
 

509 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 526) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09/02/2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.