2022-23 Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubuna Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

09/03/2022

SİRKÜLER

2022 /

023
 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 77) (ÖDEME BELGELERİNDE VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARI İLE YASAL TEVKİFAT VE DİĞER KESİNTİLERİN MAHSUBU)

 

5 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları İle Yasal Tevkifat Ve Diğer Kesintilerin Mahsubu) Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

 

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.