2020-010 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar Yayımlanmıştır

23/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

010
 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN KILAVUZLAR YAYIMLANMIŞTIR

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir.

Anılan Beyannamenin kullanılmasına ilişkin olarak Başkanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortak olarak hazırlanan kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” alanına soru ve cevaplar da eklenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusudur.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.