Ağustos 1, 2023

2023-044 Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle e-Beratlarını Oluşturulma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

30/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

044
 

31 MART 2023 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2022 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ, BA-BS FORMLARI VE E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA VE “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI”NIN YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

 

30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar

– Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mart 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.