2022-046 Basit Usulde Gelir Vergisi İstisnası Hk. 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

26/05/2022

SİRKÜLER

2022 /

046
 

320 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.