Ağustos 1, 2023

2021-090 Akaryakıt Sektörü İçin VUK Tebliği Yayımlandı

02/09/2021

SİRKÜLER

2021 /

090
 

AKARYAKIT SEKTÖRÜ İÇİN VUK TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 30/4/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmış ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.