Ağustos 1, 2023

2023-039 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

039
 

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO 5) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

  • 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bu yerler dışında merkezi bulunan, ancak mücbir sebep hali kapsamında olan yerlerde faaliyette bulunan meslek mensuplarıyla aralarında deprem tarihi itibarıyla “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi” bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından 1 seri no.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğinin “3.2. Gönderilecek mali tablolar ve raporlar” başlıklı bölümünde yer alan belge ve raporların Hazine ve Maliye Bakanlığına ibraz edilme tarihinin uzatıldığına,
  • Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların, amaçları arasında yer almayan faaliyet konularında, 2023 yılı içinde deprem bölgesinde yapacağı harcamalar amaca yönelik harcama olarak değerlendirilebileceğine

ilişkin açıklamalara yer verilen Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5) 25/03/2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.