2020-099 Gelir İdaresi Başkanlığınca E-Defter Saklama Kullanıcı Klavuzu Yayımlanmıştır

13/10/2020

SİRKÜLER

2020 /

099
 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 09.10.2020 TARİHİNDE E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KLAVUZU YAYIMLANMIŞTIR

 

E-Defter Dosyaları ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bilgi İşlem Sistemlerinde saklanması zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına İlişkin Usul ve Esasların belirlendiği “E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” Yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kılavuza ulaşmak İçin tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.