Ağustos 1, 2023

2023-075 27.06.2023 Tarihli ve 7332 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.06.2023 Tarihli Resmi Gazete’ de Yayımlandı

04/07/2023

SİRKÜLER

2023 /

075
 

27.06.2023 TARİHLİ VE 7332 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 28.06.2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

28/06/2023 tarihli ve 32235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararı ile; 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda yapılan değişiklik ile;

-Mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında,

-Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde,

-Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu Varlık Kiralama Şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda,

-Yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde,

-Varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde

indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca, yapılan düzenleme ile döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar payları için uygulanan tevkifat oranı vade ayrımı olmaksızın % 25 olarak belirlenmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.