Ağustos 1, 2023

2023-025 Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Yayımlandı

 

17/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

025
 

KAZANÇLARI BASİT USULDE TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI REHBERİ YAYIMLANDI

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/A maddesine göre, basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Basit usule tabi mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Bu kapsamda daha önce hazırlanan, “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” güncellenerek yayınlanmıştır.

Söz konusu Rehberde;

  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası,
  • Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflere sağlanan avantaj ve kolaylıklar,
  • Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları,
  • Basit usulden yararlanamayacak olanlar,
  • Kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerde Defter-Beyan sistemi,

gibi konularda ayrıntılı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Konu hakkında detaylı bilgi için Vergi İletişim Merkezini VİMER-189 arayabilirsiniz.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.