2023-040 7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No1) Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

040
 

7440 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINA (ARAÇ MUAYENELERİNE) DAİR TEBLİĞ (SERİ NO1) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Araç muayeneleri ile ilgili olarak 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu 7440 sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ; 25/3/2023 tarih ve 32143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasında, 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği hesaplanması gereken %5 fazla yerine 7440 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten sonra aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile birlikte ödenmesi halinde söz konusu %5 fazlaların alınmayacağı düzenlenmiş olup, 1 Seri No.lu 7440 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ ile yapılan bu düzenlemeye yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.