Ağustos 1, 2023

2022-075 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No10) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

27/07/2022

SİRKÜLER

2022 /

075
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO10) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

 

31904 sayılı ve 26/7/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) ile;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan bazı değişiklikler Tebliğe işlenmiş olup, mezkûr Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı tanımlamalar yapılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.