2022-099 26 Ekim 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 28 Ekim 2022 Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

26/10/2022

SİRKÜLER

2022 /

099
 

26 EKİM 2022 GÜNÜ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI

 

26/10/2022 tarihli ve VUK-146/ 2022-9 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile;

Mükellefler tarafından, 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.