2023-098 COVİD-19 Cezalarının İadesi Hk. Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlanmıştır

07/08/2023

SİRKÜLER

2023 /

098
 

SERİ B SIRA NO 19 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ 05082023 TARİHLİ VE 32270 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

 

Seri: B Sıra No: 19 Tahsilat Genel Tebliği 05/08/2023 tarihli ve 32270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Tebliğde, 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezalarının iade edilmesine yönelik usul ve esaslara yer verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.