2023-020 Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini Alması Durumunda Tevkifat Oranı Hk. K. (Karar Sayısı 6791) Resmi Gazete’de Yayımlandı

15/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

020
 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİNE İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6791) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumda, bu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden, belli durumlarda %15 oranında kar payı stopajı yapılmasına yönelik düzenleme ihdas edilmiştir.

14/02/2023 tarihli ve 32104 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.