Ağustos 1, 2023

2021-092 7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Hazırlanan Rehber Yayınlandı

16/09/2021

SİRKÜLER

2021 /

092
 

7326 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN YAPILACAK MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN HAZIRLANAN REHBER YAYINLANDI

 

Bu Rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.