Ağustos 1, 2023

2022-007 Bazı Malların ÖTV Matrahları Değiştirildi

13/01/2022

SİRKÜLER

2022 /

007
 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİNE İŞKİN 5096 SAYILI KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 

13/01/2022 tarihli ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmakta ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.