Ağustos 1, 2023

2022-021 Meskenlerde ve Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik KDV’si %8 Oldu

01/03/2022

SİRKÜLER

2022 /

021
 

28/02/2022 TARİHLİ VE 5249 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 01/03/2022 TARİHLİ VE 31765 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

 

01/03/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listeye 34 üncü sıra eklenmek suretiyle “Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri”ne uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Bu kapsamda, meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerinde, söz konusu Kararın yayımlandığı 01/03/2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere %8 oranında KDV uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.