Ağustos 1, 2023

2020-022 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıt.Hakk.Karar’da Değişiklik Yapılm.İlişkin Karar (Karar Sayısı 2151) Resmi Gazete’de Yayımlandı

28/02/2020

SİRKÜLER

2020 /

022
 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 2151) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

25/02/2020 tarihli ve 2151 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile;

  • Transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılması için, en az %10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranacağı ve ilişkili kişiler açısından bu oranların topluca dikkate alınacağı yönündeki kanuni düzenleme Karar’a yansıtılmıştır.
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmalarına ilişkin süre beş yıla çıkartılmış, anlaşmanın yenilenmesi talebi ile ilgili olarak mükellefin İdareye başvuru süresinin ise mevcut anlaşmanın bitiminden 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi sağlanmıştır.
  • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünün kapsamına genel rapor ve ülke bazlı rapor dokümanı dahil edilmiş, bu kapsamda belirli şartları sağlayan mükelleflere yıllık transfer fiyatlandırması raporunun yanısıra genel rapor ve ülke bazlı rapor düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.