2021-073 İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayımlandı

13/07/2021

SİRKÜLER

2021 /

073
 

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ BROŞÜRÜ YAYIMLANDI

 

14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde;

 • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkarılması,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı,
 • Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi,
 • Basılı kitap ve süreli yayınlara ilişkin kayıtların düzeltilmesi,
 • Beyan edilen kıymetlerin kayıtlara intikali,
 • Beyan edilen verginin hesaplanması ve ödenmesi,
 • Başvuru şekli ve süresi,

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.