Eylül 18, 2023

2023-104 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

29/08/2023

SİRKÜLER

2023 /

104
 

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN BİRİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

 

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.