2022-038 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların ÖTV Oranlarına Esas ÖTV Matrahlarının Yeniden Tespiti Hk. Karar Yayımlandı

19/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

039
 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (IV) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA 5431 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

19/04/2022 tarihli ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.