Ağustos 1, 2023

2021-027 İşten Çıkarma Yasağı 17.03.2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatıldı

09/03/2021

SİRKÜLER

2021 /

027
 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/3/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ AY UZATILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 3592)

 

9 Mart 2021-Resmî Gazete -Sayı : 31418

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /03/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.