2022-037 4760 Sayılı ÖTV Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hk. Karar Yayımlandı

19/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

037
 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN EKİ (III) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HAKKINDA 5430 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

19/04/2022 tarihli ve 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 G.T.İ.P. numaralı bazı tütün mamüllerine uygulanan vergi oranı (ÖTV) yeniden belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.