Ağustos 1, 2023

2022-087 Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Planlı Bakım Çalışması Hakkında Duyuru

16/09/2022

SİRKÜLER

2022 /

087
 

ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE YAPILACAK PLANLI BAKIM

ÇALIŞMASI HAKKINDA DUYURU

 

15/09/2022

 

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge Sistemlerinde 17/09/2022 Cumartesi günü 12:00 ile 18/09/2022 Pazar günü 08:00 saatleri arası Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında;

e-Fatura ve e-İrsaliye sistemleri ile e-Fatura ve e-İrsaliye Portalları ve e-belge sorgulama servisleri çalışma tamamlanana kadar kapalı olacaktır.

Bu süre zarfında Başkanlık e-Fatura ve e-İrsaliye sistemleri çalışmayacağından, e-fatura ve e-irsaliye portal uygulamalarını kullanan mükelleflerimiz ile e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarına kayıtlı mükelleflerimizin, düzenlemeleri gereken belgeleri matbu (kağıt ya da e-Arşiv) belge olarak düzenlemeleri mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu çalışmanın planlanan süreden önce tamamlanması durumunda Başkanlıkça ayrıca duyurulacaktır. Duyurulur.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.