Ocak 3, 2024

2024-008 İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uyg. Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

03/01/2024 SİRKÜLER 2024/ 008
 
İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesi hükmünün Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında inşaatta kullanılacak demirlerin üretimden kullanımına kadar tüm aşamalarda izlenmesini amaçlayan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 31/1/2024 tarihi, 30/4/2024 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında 1/1/2024 tarihinden itibaren kayıt yaptırma zorunluluğu bulunanlardan üreticiler ve ithalatçılar dışında kalanlar etiket/işaret bulunmayan inşaat demiri stoklarını 30/4/2024 tarihinden sonra satışa konu edemeyeceklerdir.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.