Ağustos 1, 2023

2021-006 COVID-19 Kapsamında Kapatılan İşyerleri İçin Mücbir Sebep Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

25/01/2021

SİRKÜLER

2021 /

006
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO.524 ) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığınca (COVID-19) salgınına ilişkin olarak alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve 25/01/2021 tarihli ve 31375 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.