2023-028 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Teslim ve Montajında Uygulanacak KDV Oranları Hk. Karar (Karar Sayısı 6830) Resmi Gazete’de Yayımlandı

23/02/2023

SİRKÜLER

2023 /

028
 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI 6830) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen Geçici 10 uncu maddede değişiklik yapılmıştır. Bu Karar uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil) KDV oranı 23/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %1 olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.