2020-052 Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayınlandı

12/05/2020

SİRKÜLER

2020 /

052
 

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

 

456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Elektronik Tebligat Sistemi” Broşürü kullanıma sunulmuştur.

Broşür için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.