Ağustos 1, 2023

2021-080 E-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hk. Duyuru

09/08/2021

SİRKÜLER

2021 /

080
 

E-BELGE DÜZENLEME ZORUNLULUĞU BULUNAN MÜKELLEFLERİN KAĞIT BELGE DÜZENLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR HK. DUYURU

 

06/08/2021 tarihinde Gelir İdare Başkanlığı’nda yayımlanan e-Belge uygulamalarında kağıt belge düzenleyebileceği durumlar hakkında duyuru yayımlanmıştır.

İlgili duyuru için ; tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.