Ağustos 1, 2023

2022-068 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanunun 51 inci Mad. Yer Alan Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlendi

22/07/2022

SİRKÜLER

2022 /

068
 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanunun 51 inci Mad. Yer Alan Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlendi

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar Yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.