Ağustos 1, 2023

2022-024 Kur Korumalı Mevduatlarda Vade Sonu Döviz Satışlarında BSMV Sıfırlandı

29/03/2022

SİRKÜLER

2022 /

024
 

22.03.2022 TARİHLİ VE 5349 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 23.03.2022 TARİHLİ VE 31787 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI.

 

23/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları,

Bu itibarla, söz konusu kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.