2020-012 31.12.2019 Döviz Kurları Hk. VUK Genel Tebliği (Sıra No 516) Resmi Gazete’de Yayımlandı

27/01/2020

SİRKÜLER

2020 /

012
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 516) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

24.01.2020 tarihli ve 31018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 516 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak borsada rayici olmayan yabancı paraların 31/12/2019 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmektedir.

Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.