Ağustos 1, 2023

2020-080 Bazı Taşıtların ÖTV Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı 2912)

31/08/2020

SİRKÜLER

2020 /

080
 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI 2912)

 

30 Ağustos 2020- Resmî Gazete-Sayı:312291

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45
— Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50
— Diğerleri 80
– Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler

—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

— Diğerleri

80

— Diğerleri

Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

— Diğerleri

150

– Motor silindir hacmi 2000 cm3‘ü geçenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

— Diğerleri

150

— Diğerleri

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.