Ağustos 1, 2023

2023-007 Ticaret Bakanlığınca Maliye İdaresine Bildirilen Hususlar Hk. VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

18/01/2023

SİRKÜLER

2023 /

007
 

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN MALİYEYE YAPILAN BAZI BİLDİRİMLER İÇİN MÜKELLEFLERİN AYRICA BİLDİRİM YAPMALARINA GEREK OLMADIĞI HK. 546 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde yer alan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmünün verdiği yetkiye istinaden ticaret siciline tescil edilen işlemlerden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esaslar 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.