Ağustos 1, 2023

2023-079 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı 7344) Resmi Gazete’de Yayımlandı

07/07/2023

SİRKÜLER

2023 /

079
 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR (KARAR SAYISI 7344) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.