Ağustos 1, 2023

2023-043 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

28/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

043
 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET, KONAKLAMA VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

 

27 Mart 2023 tarihli ve 152 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile

– 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin

verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.